א ש 2 א ש - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6874 עמוד 106 מתאריך 09/09/2014

  ... רח 4001 ^נצרת 24 2 4 4 2400 הולמי נור 09: 90 10/05/16 10/01/19 35545-04-14 31804 מוקייבלה 0/0,מוקייבלה 21203404 סלים עבה אללטיף 09: 30 0,0/05/16 18/01/19 59742-00-19 30523 בן צבי 10/65 ,קריית מוצקין 42644323 ...

 2. גיליון 6874 עמוד 120 מתאריך 09/09/2014

  ... 19678 פועלי הרכבת 36א, גבעתיים 29561701 טביב ורד הפטר חלוט 31/07/13 1796-00-09 21945 מנחם אבטיחי 110, משמר ה ש 50290212 טרגר חיים יוסף הפטר חלוט 31/07/13 1796-00-09 5־94*21 מנחם אבטיחי 110, משמר הע 50290212 ...

 3. גיליון 6874 עמוד 126 מתאריך 09/09/2014

  ... 13/06/18 6׳00-0-■109:1 הרב משה יל מיאל ש,פתח ת ^1!:2<^-^0;70 ״רכבי אבנרי רוו! לינקר-מזרחי,עו״ד, תל אבי!; מחוז מרכז הלדעה על,כוונה להכריז על חלוקת ד יבידנד ראשון פרטי הנאמן אחוז דיבידנד סוג /ושה תאריך מתן צו פיו׳׳ ר/ כינוס מס ...

 4. גיליון 6873 עמוד 13 מתאריך 08/09/2014

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ״שוב: מודיעין-מכבים-רעות רחוב: נחל צופר 29. מגרש 15/ מ 118 א לפי תכנית מד/5/ 1 מגרש מגורים של יח"ד צמודות קרקע. המגרש גובל בדרך משולבת ממזרח, במגורים מצפון ודרום, ממערב המגרש גובל בכביש מס' 2 - שדרות החשמונאים. גושים וחלקות: גוש: 5682 חלקות במלואן: 6 ...

 5. גיליון 6873 עמוד 29 מתאריך 08/09/2014

  ... החברה. אוהד פיילר, עו״ד, מפרק ש.י.ר.א הנדסה וייזום בע״מ (ח״פ 51-249222-4) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל 7957 ילקוט הפרסומים 6873, י״ג באלול התשע״ד, 8.9.2014 ...

 6. גיליון 6873 עמוד 30 מתאריך 08/09/2014

  ... הנ׳׳ל תתכנס ביום 2.11.2014, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בית ריינהולד כהן, רח' הברזל 26א, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אלי בורוכוב, עו״ד, מפרק אחים הראל חברה להשקעות בע״מ (ח״פ 51-181123-4 ...

 7. גיליון 6871 עמוד 13 מתאריך 07/09/2014

  ... שינוי    ג/ 222/ א/ ש/    216 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ״שוב: קיסריה, פארק התעשייה קיסריה גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 12426 חלקות במלואן: 40, 41, 42, 44, 45, 46. גוש: 12426 חלקי חלקות: 52. גוש: 12427 חלקות במלואן: 25, 26, 27. מטרת התכנית: תכנית זו מבקשת להסדיר שימושים ...

 8. גיליון 6871 עמוד 16 מתאריך 07/09/2014

  ... כפיפות    ש/    מק/ 950/    א השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: פרדס חנה-כרכור רחוב: שקמה 9 . רח' השקדים 12 באזור משקי העזר בפרדס חנה גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 10102 חלקות במלואן: 444, 477 (חלקה 442 לשעבר). גוש: 10102 חלקי חלקות 222, 292 מטרת התכנית: שינוי ״עוד ...

 9. גיליון 6871 עמוד 26 מתאריך 07/09/2014

  ... ביום 28.10.2014, בשעה 17.30, אצל המפרק, רח' רימון 1/7, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. מאיר רוקני, מפרק א.ש.ד. עץ בע״מ (ח״פ 51-267433-4) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית ...

 10. גיליון 6870 עמוד 11 מתאריך 04/09/2014

  ... א.    4 בנייני מגורים בני 15 קומות (כולל קומת קרקע) + מתקנים טכניים על הגג + 2 מרתפים. ב.    צמוד לכל בניין יוקם בניין בגובה 5 קומות (קומה 5 בנסיגה)- בנייה מרקמית. ג.    סה"כ 350 יח"ד. ד.    סה"כ השטח העיקרי למגורים 43,750 מ״ר. ה.    סה"כ שטחי שירות מעל הקרקע 15,312 מ״ר. ו ...