א ש 2 א ש - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6856 עמוד 20 מתאריך 14/08/2014

  ... אורנשטיין חיה 141 03236 12/04/2014 דלל ש וברמן חיה לוברמן-פסינה פרידה 1/1 91260 18/02/1014 אייזישטיין אהה א^לשטיין בוריס 141 86241 014ה/0/04ה זהבי שרה סזר חיה 88203 ו!1 41/24/1014 ויטבר מיכאל ויטבר נס רמז 1419^141 ...

 2. גיליון 6856 עמוד 24 מתאריך 14/08/2014

  ... 25/53/1995 מנחם ש רה ^/^11^10 25/51/2913 י^חזין שוחמש 3/7785889 54/54/2514 שפיר מנוס 9 ^ולנ/ 1 4/05/2505 י !;׳ודי־ לליס 1/71494 15/12/2515 ליוב 1/71 5 77:5 115/1 2/252 5 א יא ו קרשין נכאת 1/71352 ...

 3. גיליון 6856 עמוד 31 מתאריך 14/08/2014

  ... י1^5£5נ^ 1/1    גוריון משה    25/01/1992 גוריון מיכל 1/193828    אלי ש ייש אהרון    01/02/2002 אלישייב א/יק שורץ נתן 23824 ו14 יעקורוב ריבה 141 23820 ברסוווקי דורה 99904 ו14 קונפרד דוד 93934 ו14 רותם פנינה 1/193297 ...

 4. גיליון 6856 עמוד 91 מתאריך 14/08/2014

  ... 8יהמ״ ש מס׳ תיק כנ״ר כתובת ת״ז שם החייב/ת 23/06/14 10649-03-13 29436 ירושליר 63/21, (לפולה 317977504 אטליס ג׳ורג׳ נטיל 25/07/14 9134-10-12 27459 רמות א גוי 935/2, טברי2 67596314 אל בז אשר 02/06/14 ...

 5. גיליון 6856 עמוד 114 מתאריך 14/08/2014

  ... 25621 ש רמז 42/0, פרדס חנה-כרכור 47413361 לוי דוד הפטר חלוט 05/06/14 24960-01-13 28663 השעורה 21/0, צרופה 10581731 לוי פרץ הפטר חלוט 19/06/14 3853-n-00 תטיבת ג ולה 10/20, חדרה 367609702 ׳לוין רויטל ויקט ...

 6. גיליון 6856 עמוד 120 מתאריך 14/08/2014

  ... ביהמ״ ש מס׳ תיק כ7״ר כתובת ת״ז שם החייב/ת 16/07/14 51293-07-13 38518 איריס 2/0, מ תן 59216077 ואשכנזי שלמה 17/07/14 13271-04-13 37321 טייבה 0/0, טייבה 29947281 יאבר מחמוד 16/07/14 57837-07-13 ...

 7. גיליון 6856 עמוד 124 מתאריך 14/08/2014

  ... כנ״ר כתובת ש ״ז שם הח--7/ש 08:30 02/11/15 02/23/13 03-13-יי787 43703 יעבץ 13/0 ,חולון 63906 3H ברגר־ בורה 23/02/10 0י :08 07/07/13 80271-87-17 1957צ סירקין 18/2,גבעתיים 07901780י ברגר דניאל 89: 30 D ...

 8. גיליון 6856 עמוד 130 מתאריך 14/08/2014

  ... וזרמוןצ15/2,יבנוז 10502392 אזולאי !י!תי 08/05/10 0:00ו 12/00/14 06-10-ו0785 43982 צה״ל 37״6,רמלה 30929831/ אחיון יהודה 01:00 11/01/16 10/03/14 49832-02-14 43076 קצנלסון יצחק 11״10 ,נתניה 3465150ו3 איסקאילוב טופיג ...

 9. גיליון 6856 עמוד 139 מתאריך 14/08/2014

  ... שם החייב/ת הפטר רגיל 12/06/14 812 3-0(2-0![} 5850 רמב״ ם 655/1, א ופקי ם 721״2854 אמסלם יגאל הפטר רגיל 26/05/14 6506-00-05 125^ יסעור 15, ערד 25481041 גרוס עדו מייקל !גבי קויש,עו״ר, שגן הכונ״ר , מנהל מחוז באר שבע ...

 10. גיליון 6856 עמוד 142 מתאריך 14/08/2014

  ... ש ס המלרק אחוז סוג תאריך ווק. תיק נוס׳ תיק כתובת מסלר חברה/עמותה שם חברה/עמותה רגיל 05/09/12 ־.01־5,8520 09ה52 10: ^וזי״כ 1 a9M7 כנטו 51.3272187 א.מ ליבייכ* א. בעהמ רות: לינקר-מזרחי׳עו״ד, פגנית הכונ״ר ...