א.א. מבט - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5833 עמוד 37 מתאריך 21/07/2008

    ... ג. הבטחת מבט פתוח לכיוון כנסיית קסר אלמוטרן. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 05/08/2005 ובילקוט הפרסומים 5441, התשס׳׳ה, עמ' 4307. התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית ...