א.א. תגבור הדרום - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6004 עמוד 29 מתאריך 13/10/2009

    ... עיקרי הוראות התכנית: פינוי בנייני המגורים והמסחר הקיימים והריסתם במטרה לאפשר התחדשות עירונית ושיקום האזור, על ידי: א. קביעת זכויות בניה והוראות בניה ופיתוח השטחים הכלולים בתכנית. ב. קביעת הסדרי תנועה וחניה לפרויקט בתחום התכנית. ג. איחוד וחלוקה. ד. קביעת שלבי ביצוע. ה. תגבור זכויות בניה והגדלת מס ...

  2. גיליון 5518 עמוד 17 מתאריך 10/04/2006

    ... ב) שינוי קווי בנין; ג) שינוי מייעוד מגורים א' למגורים ב' עם חזית מסחרית; ד) תגבור זכויות הבניה. (2)    ”תכנית מיתאר מפורטת מס' חפ/2238”, שינוי לתכניות חפ/1157/י, חפ/1400. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, שכ' יזרעאליה, רח' חניתה 48 - גוש 10879, חלקה 306 במלואה, ח”ח 271 ...