א.מ.י.נ נחמני - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6726 עמוד 8 מתאריך 02/01/2014

    ... א.מ.י.נ נחמני בע״מ (ח״פ 51-489923-6) בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו פר׳׳ק 35954-09-13 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת ביוניקר ישראל בע״מ, ח״פ 51-364088-8, מרח' חרושת 17, רמת השרון, והמבקשים: 1 ...