א.ס. טרייד אין - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6460 עמוד 29 מתאריך 16/08/2012

    ... המפרק, רח' יצחק נפחא 406, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שמעון אסולין, מפרק טרייד אין קירית הרכב אסולין (2000) בע״מ (ח״פ 51-300606-4) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

  2. גיליון 5882 עמוד 33 מתאריך 16/12/2008

    ... טי אם ג'י קבוצת טריידי ניהול, ש.מ TMG TRADY MANAGEMENT GROUP L.P 55-023232-6 18/11/2008 18/11/2008 התפרצות איקס , הסרט - שותפות מוגבלת 55-023234-2 20/11/2008 23/11/2008 איתן שרותי מוקד שותפות מוגבלת 55-023244-1 24/11/2008 24/11/2008 ...