א.ק. יפה נוף - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6718 עמוד 39 מתאריך 23/12/2013

    ... יפה נוף 180/6 , שלומי 24599813 זרו שולמית הפטר חלוט 21/11/12 2 5102-07-12 26142 בית חן 0/0, בית ג׳ן 29233160 טאפ3\ ^ני£נ^כ:גלקן הפטר חלוט 10/11/1 2 :54931-09-11 2 3783 שד־ מח״ל 11/3, חיפה 22816419 טויל מירי ...

  2. גיליון 5735 עמוד 26 מתאריך 08/11/2007

    ... מטרת התכנית: יצירת מנוף להתחדשות עירונית לאזור קרית שמריהו, וניצול יעיל יותר של הקרקע באמצעות פינוי המבנים הישנים ובינוי מתחם למטרות מגורים (820 יח׳׳ד) ושימושי מע׳׳ר, על ידי: א. קביעת ייעודי קרקע, זכויות והוראות בניה ברמה המיתארית לכל שטח המתחם. ב. קביעת תנאים והנחיות להכנת תכניות איחוד וחלוקה בשטח ...