א.ש. מימון ובניו בניה ופיתוח (1996) - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6848 עמוד 23 מתאריך 29/07/2014

  ... 11.30, אצל המפרק, רח' ז'בוטינסקי 39, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. ברוך מימון, עו״ד, מפרק פריים אסטייט מנג׳מנט בע׳׳מ (ח”פ 51-286542-9) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 2. גיליון 6788 עמוד 7 מתאריך 10/04/2014

  ... 5.2014, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' ארמון הנציב 23, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה משה מימוני, מפרק מסעדת מסוב בע״מ (ח״פ 51-228841-6) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 3. גיליון 6733 עמוד 26 מתאריך 09/01/2014

  ... 54-025104-8 14/07/2013 14/07/2013 שותפות אפריל ברוקלין אקויטי מימון פרויקטים- שותפות מוגבלת 55-024956-9 10/07/2013 10/07/2013 רנה - רבקה נכסים והשקעות, שותפות מוגבלת ,RENEE - RIVKA PROPERTIES & INVESTMENTS LIMITED PARTNERSHIP 55-025045-0 ...

 4. גיליון 6555 עמוד 28 מתאריך 28/02/2013

  ... אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 7.6.2013, בשעה 12.00,    במשרדי החברה, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. יהודית מימון, מפרקת ג.ד.י תכנון נמלים וגשרים בע״מ (ח״פ 51-235756-7 ...

 5. גיליון 6425 עמוד 53 מתאריך 04/06/2012

  ... א)    עמותת זוהור אלג׳ד (ב)    השתתפות ברכישת ציוד ספורט והפעלת חדר כושר לנערות במצוקה במקלט לנערות ערביות במצוקה ע״י סיוע במימון שכר שלושה מדריכים (ובלבד שהם אינם עובדים קבועים של העמותה) ורכישת ציוד לחדר הכושר ע״י הצעת המחיר שצורפה. (ג)    הסכום שהוקצב ע״י הועדה: (א)    בית אבות ליאון רקנאטי ...

 6. גיליון 6394 עמוד 30 מתאריך 20/03/2012

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. סמי אמידי, מפרק הבית ברח' בן מימון ו בע״מ (ח”פ 51-412240-7) (בפירוק מרצון ...

 7. גיליון 6352 עמוד 15 מתאריך 01/01/2012

  ... אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 22.4.2012, בשעה 13.00,    במשרדי המפרק, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. נמרוד ליפסקר, עו״ד, מפרק דוראל ליסינג ומימון בע״מ (ח״פ 51-333735-2 ...

 8. גיליון 6312 עמוד 33 מתאריך 27/10/2011

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. שירי ויסקוק, עו״ד, מפרקת מימון יוסף - בניה ואינסטלציה בע׳׳מ (ח”פ 51-272903-9) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי ...

 9. גיליון 6208 עמוד 32 מתאריך 07/03/2011

  ... NIKI ניקי ר. מימון 2006 בע׳׳מ R. FINANCE 2006 LTD מ.תאגיד.: 513909903 אמטרין שותפות מוגבלת 55-022490-1 09/12/2010 L P Shamrock Israel Partners II ת.ז.: 28803 שמרוק קרן צמיחה למשקיעים שותפות מוגבלת, II ישראלים Shamrock Israeli Investors Growth Fund II, L.P ...

 10. גיליון 5976 עמוד 2 מתאריך 14/07/2009

  ... א. ניסן החברה למימון והשקעות בע״מ 277/7ו, תל אביב-יפו א. ניסן החברה למימון והשקעות בע״מ 34ו3858ו5 4 28435 סירקין7ו, גבעתיים א.א. ליווי פיננסי בע”מ סירקין 7ו, גבעתיים א.א. ליווי פיננסי בע״מ 3584789ו5 5 29495 ביאליק 75, רמת גן ...