א. אביבי הובלות - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6875 עמוד 15 מתאריך 10/09/2014

  ... אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 2.2.2015, בשעה 10.00, אצל עו׳׳ד חן ספקטור, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שמואל גולדשטיין, מפרק עלי חסן ג׳בר הובלות בע״מ (ח״פ 51-356356-9 ...

 2. גיליון 6866 עמוד 21 מתאריך 31/08/2014

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. תומר אוחנה, עו״ד, מפרק פ.מ. הובלות הגליל בע״מ (ח״פ 51-413812-2) (בפירוק מרצון ...

 3. גיליון 6863 עמוד 42 מתאריך 28/08/2014

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. עמרי ארז, עו״ד, מפרק הנגב המערבי הובלות ושירותים בע״מ (ח״פ 51-277287-2) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה ...

 4. גיליון 6862 עמוד 24 מתאריך 26/08/2014

  ... ביום 7.8.2014, לאחר שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דב מורן, מרח' הפרדס 15, ירקונה, למפרק החברה. דב מורן, מפרק ברחנין הובלות ומנופים בע״מ (ח״פ 51-238944-6) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ...

 5. גיליון 6842 עמוד 32 מתאריך 22/07/2014

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. נופר כהן, מפרק יוזמה גליל הובלות (י.ג.) 2008 בע״מ (ח״פ 51-420542-6) (בפירוק מרצון ...

 6. גיליון 6839 עמוד 28 מתאריך 17/07/2014

  ... עשיר מרקוס הובלות בע״מ, והמבקש: מיכאל מיצניק, ע״י ב״כ עו״ד עלי נג'ם, ת״ד 1444, כפר ג'דיידה-מכר 25105. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.4.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 2.9.2014,    בשעה 11.00. כל ...

 7. גיליון 6835 עמוד 34 מתאריך 14/07/2014

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. מריוס נכט, מפרק ס.א.ט הובלות בע״מ (ח״פ 51-239704-3) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין ...

 8. גיליון 6824 עמוד 22 מתאריך 24/06/2014

 9. גיליון 6819 עמוד 75 מתאריך 17/06/2014

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. ערן וילנר, עו״ד, מפרק אלטריפי הובלות בע״מ (ח״פ 51-403921-3) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא ...

 10. גיליון 6818 עמוד 16 מתאריך 12/06/2014