א. נופי ישראל - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6886 עמוד 35 מתאריך 23/09/2014

  ... שבטי ישראל <2a ,חיפה 307878001 מויאל מרדכי מוטי 00:30 21/11/10 11/08/13 04878-07-17 37511 אל: עומר בן אלחט 0/0,אום אל-פח 10865101 מחאבנה דדנאן 00:30 22/11/16 18/01/13 07220-09-18 39790 הוית 208/4,עתלית 15389051 ...

 2. גיליון 6886 עמוד 37 מתאריך 23/09/2014

  ... טלגאוק ר ’ישראל 10: 30 02/03/16 22/08/14 7-08-14ו472 36232 השושנים3/13,נצרת עילית 701030242 כילאני מאיה 11:00 02/03/16 22/08/14 42837-03-14 33396 יהודה הלה 9/16,קריית שמונה 27234248 מאיר רונן 10:00 02/03/16 ...

 3. גיליון 6881 עמוד 2 מתאריך 17/09/2014

  ... הודעה בדבר מינוי שגריר ישראל OECD-b ולאונסק״ו לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי׳׳ט-1959י, מינתה הממשלה את כרמל שאמה הכהן לתפקיד שגריר ישראל ^OECD ולאונסק׳׳ו )שמקום מושבו בפריז(, במקום נמרוד ברקן, המסיים את תפקידו ...

 4. גיליון 6874 עמוד 126 מתאריך 09/09/2014

  ... 1.00% 03/13/י0 0138-12-12־ז£ 5642ת תרמ״ב 21/2,ראשון לציון 54649579 פראג חוות עו״ד הנדל שלמר 1.00% 10/01/12 521518-11-10 265^0 ארץ ישראל: הושלכה /2,ראי 2215/150 ״ויחי אביצור רות לינקר-מזרחי,עו״ד, תל אביב 8086 ...

 5. גיליון 6859 עמוד 40 מתאריך 19/08/2014

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל — לא ייענה. ישראל פפר, מפרק מנחם גושן, עו״ד, מפרק ילקוט הפרסומים 6859, כ״ג באב התשע״ד, 19.8.2014 ...

 6. גיליון 6844 עמוד 95 מתאריך 24/07/2014

  ... מאיזליק ישראל א 10:15 04/01/16 17/06/14 22042-06-14 8418 אימאם בוכארי 3 4.ד. 66,ירופלינ 80317035 מוחתסב עמאד 11:15 04/01/16 17/06/14 22452-06-14 8510 שמעון סויסה 68,מבשר4 ציון 53552881 מזרחי אליהו 12: 30 11/01/16 ...

 7. גיליון 6833 עמוד 2 מתאריך 09/07/2014

  ... אורים אורות ניר ישראל אשבול אחוה ניר עקיבא אשקלון אלמה ניצנים בית הגדי אמונים נתיבות בית שקמה אופקים עצם ברוש אשדוד פטיש ברכיה באר טוביה פעמי תש"ז גבולות בטחה ...

 8. גיליון 6824 עמוד 19 מתאריך 24/06/2014

  ... בן ציון שקלאר, מפרק הולמספורט פורטפוליו (ישראל) בע״מ (ח״פ 51-275867-3) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 17.8.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' יגאל 6307 ...

 9. גיליון 6822 עמוד 12 מתאריך 22/06/2014

  ... בין שכונת נווה צדק לשכונת כרם ישראל. גושים וחלקות: גוש: 7002 חלקות במלואן: 8. גוש: 7002 חלקי חלקות: 3. גוש: 7003 חלקי חלקות: 8, 15. גוש: 7227 חלקות במלואן: 108. גוש: 7227 חלקי חלקות: 91. גוש: 7228 חלקות במלואן: 84 - 85. גוש: 7420 חלקות במלואן: 105 - 106, 121. גוש: 7420 חלקי חלקות: 107 ...

 10. גיליון 6803 עמוד 4 מתאריך 14/05/2014

  ... מבקשה מס' 4458/13 עד בקשה מס' 4459/13 שם המבקש: מדינת ישראל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן שם המטפח: דורון הולנד; עירית בר יעקב; כאמל חטיב; מינהל המחקר החקלאי, בית דגן שם הגידול: משמש תאריך הבקשה: 19/06/2013 מספר הבקשה: 4458/13 השם המוצע לזן: נטף (NATAF ...