א. ענא יזום - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6337 עמוד 14 מתאריך 08/12/2011

    ... ענב יזום - לה גווארדיה 54-023776-5 14/09/2011 גדעון סגל ת.ז.: 022214092 תדירות נכסים והשקעות TADIROT ASSETS AND INVESTMENTS 54-024076-9 14/09/2011 כהן יוסי ת.ז.: 056602311 תדירות נכסים והשקעות TADIROT ASSETS AND INVESTMENTS ...