בי-פוינט מערכות - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6805 עמוד 63 מתאריך 20/05/2014

    ... 511732794 בי-פוינט מערכות בע״מ 13:00 19/10/14 12:30 19/10/14 16/03/14 50740-31- 14 54041 21 ,נתניה 514000523 גני אסתר בע״מ אסיפות יתקימו במשרדי הכונ״ר ברח' השלושה 2, תל אביב רות לינקר-מזרחי,עו״ד, סגנית הכונ״ר , מנהלת מחוז תל אביב ...