בני אפרת - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6890 עמוד 2 מתאריך 02/09/2014

  ... רשם הוצאה לפועל מוהנד חלאילה עורכת הדין הני-הדס ישראלי עורך הדין דרור לביא אפרת ח' בתשרי התשע׳׳ה (2 באוקטובר 2014) (חמ 3-1803-ה1) ציפי לבני _    שרת המשפטים י ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2370; התשס׳׳ז, עמ' 882. 2 י״פ התשע׳׳ד, עמ' 7574. אצילת סמכות למנהל רשות המסים לעניין סעיף 46 לפקודת מס ...

 2. גיליון 6889 עמוד 3 מתאריך 30/09/2014

  ... 1    ס”ח התש”ך, עמ' 52. 2    י”פ התשע”ב, עמ' 3252. שינוי מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש”ך-1960 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש׳׳ך-1960י, אני משנה את מינויה של אפרת לאה קפח, 1    ס”ח התש”ך, עמ' 52. 2    י”פ התשע”ג, עמ' 2463 ...

 3. גיליון 6886 עמוד 76 מתאריך 23/09/2014

  ... 7191;ל בת ים 0/0,בת יה 8י6973פפ חזות אפרת 16/פ05/1 10:00 צ09/1/פ0 צ61697-07-1 6766י הרצל 196/35,אור עקיבא 65535155 חזיזה סילביה 16/פ1/פ1 11:00 צ09/09/1 צ08-1-י1886 7171י הרצל 0י/57,עכו ו589191פ חמאד שאהר ...

 4. גיליון 6876 עמוד 3 מתאריך 10/09/2014

  ... סג״ד אפרת בוכריס ר״כ מאירה נחשון סג״ד ענת קון h Pi c ח ר סג״ד הגר סתוי גרשם כ לאה לנגוס ר סג״ד אריאלה כליף כ נחמן שנקולבסקי ר סג״ד מרק אלפסי כ יורם שריקי ר סג״ד איאד סביתי כ אסתר גבאי ...

 5. גיליון 6874 עמוד 6 מתאריך 09/09/2014

  ... 05/07/2014 טלוי אפרת הר טל חנן 1/194949 25/06/2014 כהן יעל כהן תמר 1/194951 13/12/1994 זלבסקי ורד זלבסקי אברהם 1/194959 06/07/2014 רוזינר שמשון רוזינר יצחק 1/194971 1/09/1998 1 פרידלנד איסק פרידלנד נחמה 1/194972 ...

 6. גיליון 6874 עמוד 75 מתאריך 09/09/2014

  ... אפרת שמעון הפטר חלוט 08/05/14 38111-02-12 646*9 רא״ל דוד אליעזר 38/5, מודיע 59234468 בן יאיר עפרה הפטר חלוט 08/06/14 7020-00-10 5309 שד הדקל 32, בית שמש 67870725 כהן רחל הפטר חלוט 09/06/14 5369-00-08 ...

 7. גיליון 6873 עמוד 32 מתאריך 08/09/2014

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 46 לחוק העמותות, התש״ם-1980, כי באסיפה הכללית של העמותה הנ״ל, שהתכנסה ביום 31.7.2014, התקבלה החלטה לפרק את העמותה מרצון ולמנות את וורן פישר, ת״ד 1324, אפרת 90435, למפרק העמותה. כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום ...

 8. גיליון 6863 עמוד 44 מתאריך 28/08/2014

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 46 לחוק העמותות, התש"ם-1980, כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.7.2014, התקבלה החלטה לפרק את העמותה מרצון ולמנות את וורן פישר, ת״ד 1324, אפרת 90435, למפרק העמותה. כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום ...

 9. גיליון 6859 עמוד 40 מתאריך 19/08/2014

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל — לא ייענה. אפרת גולוד—קופרברג, עו״ד, מפרקת שונרא תוכנה בע׳׳מ (ח״פ 9—258940—51) (בפירוק מרצון ...

 10. גיליון 6858 עמוד 2 מתאריך 17/08/2014

  ... עו׳׳ד אפרת בוסני עו׳׳ד אלי ברנד הרשמת הבכירה רנה הירש עו׳׳ד ליאורה וינשטיין עו׳׳ד טל חבקין עו׳׳ד איתן כהן עו׳׳ד אמיר לוקשינסקי-גל עו׳׳ד עמית מיכלס עו׳׳ד ארז נוריאלי עו׳׳ד מרדכי מוטי פירר עו׳׳ד דרור קלייטמן עו׳׳ד דוד קרטיס עו״ד עופר שפירא הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים ...