ברטוב שלמה ערבה - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6765 עמוד 46 מתאריך 04/03/2014

    ... בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' עליית הנוער 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. גיא אלה, עו״ד, מפרק ברטוב שלמה ערבה בע׳׳מ (ח״פ 51-339652-3) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...