ב.מ. שרותי אחזקה וחשמל ניר צבי - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6860 עמוד 3 מתאריך 20/08/2014

  ... פרש מרקט בע״מ 9686 מכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה ברכת יעל וקנין (רעננה) בע״מ חברת אחזקות שירז דש השקעות בע״מ 9687 פיתוח וייצור חלקים מחומרים מרוכבים פ.ב.מ. חומרים מרוכבים הפעלת סניפי רשת מקדונלדס בישראל אלוניאל בע״מ ...

 2. גיליון 6399 עמוד 34 מתאריך 02/04/2012

  ... ח. דורון מסחר והשקעות בע״מ (ח״פ 51-167074-7) ב.מ ניקם שירותי אחזקה בע״מ (ח׳׳פ 51-288675-5) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 29.4.2012 ...

 3. גיליון 6233 עמוד 33 מתאריך 08/05/2011

  ... ב.מ. שרותי אחזקה וחשמל ניר צבי בע׳׳מ )ח״פ 51-322095-4) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 26.6.2011 ...

 4. גיליון 6206 עמוד 47 מתאריך 28/02/2011

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ”ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ”ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ”ל - לא ייענה. צחי פלג, עו”ד, מפרק ב.מ. שרותי אחזקה וחשמל ניר צבי בע״מ (ח”פ 51-322095-4) (בפירוק מרצון ...

 5. גיליון 5501 עמוד 12 מתאריך 28/02/2006

  ... 1) שיכון עובדים בע׳׳מ, (2)    סולל בונה בע׳׳מ, (3)    סולל בונה בנין ותשתית בע׳׳מ, (4)    שיכון ובינוי אחזקות בע׳׳מ, (5)    אס.בי.איי-אי.אנד אס (שרותי הנדסה וכח אדם) בע׳׳מ, (6)    סולל בונה פיתוח וכבישים בע׳׳מ, ההסתדרות החדשה. 4.    בנייה 5.    כלל העובדים. 6 ...