גוטה על המים - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6329 עמוד 25 מתאריך 01/12/2011

    ... הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 26/09/2010 ובילקוט הפרסומים 6147, התשע׳׳א, עמ' 470, בתאריך 21/10/2010. התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד' הפלי׳׳ם 15, חיפה, טל' 04-8633455, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה, רח' ביאליק 3, חיפה, טל' 04 ...