גי. פי. פי. אס - שירות הדפסה ציבורי גלובלי - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5521 עמוד 12 מתאריך 26/04/2006

    ... 55-021770-7 23/09/2004 23/09/2004 רמת שורק שותפות מוגבלת 55-021775-6 10/10/2004 10/10/2004 MEDICA III .השקעות(פי.אף.) ש.מ III מדיקה. MEDICA III ( P.F L.P 55-021781-4 10/10/2004 10/10/2004 מדיקה III השקעות (ישראל) ש.מ ...

  2. גיליון 5521 עמוד 140 מתאריך 26/04/2006

    ... ורטקס אי.אי. אף שותפות מוגבלת VERTEX I.I.F LIMITED PARTNERSHIP 55-001543-2 17/12/2000 גבורי ישראל 7 נתניה דלק- השקעות ונכסים בע"מ מ.תאגיד : 520032129 דלק אקולוגיה שותפות מוגבלת 55-001544-0 31/12/2001 גבורי ישראל 7 נתניה דלק תשתיות בע"מ מ.תאגיד ...