גלי קינג השקעות - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6212 עמוד 41 מתאריך 14/03/2011

  ... אצל ייזום 121, חברה להשקעות בע׳׳מ, רח' ראול ולנברג 24, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. עופר ארדמן, מפרק משה מגלי בע״מ (ח״פ 51-327595-8) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 2. גיליון 5976 עמוד 35 מתאריך 14/07/2009

  ... קינג ג'ורג' 19 קומת קרקע, ירושלים גולדה צ'יינג' שמעוני 19 ב', ירושלים יוסף מרסל סטורזי 037113750 730 29758 העמל 4, בת ים עמירון השקעות ז'בוטינסקי 17/7, בת ים יוסף נחאיסי 029487238 731 24355 כנפי נשרים 24, ירושלים ...

 3. גיליון 5541 עמוד 14 מתאריך 15/06/2006

  ... אביב-רם השקעות בהונגריה שותפות רשומה 54-022178-5 28/11/2005 ד״נ השרון התיכון אייל חקלאי איל השרון אגודה שיתופית חקלאית ת.ז.: 570035600 נוף אייל 55-000828-8 28/11/2005 שנקין 65/1 תל אביב בנייני העיר הלבנה אחזקות בע״מ מ.תאגיד.: 513551473 ...

 4. גיליון 5521 עמוד 279 מתאריך 26/04/2006

  ... גבורי ישראל 16 נתניה (1999)סרטי יונייטד קינג UNITED KING בע“מ מ.תאגיד FILMS( 1999) LTD 512853391: מטאליק בלוז שותפות מוגבלת 55-021442-3 18/06/2003 אלנבי 34 תל אביב מטרו תקשורת METRO בע“מ COMMUNICATIONS LTD מ.תאגיד : 512931072 מטאליק בלוז שותפות מוגבלת ...

 5. גיליון 5521 עמוד 336 מתאריך 26/04/2006

  ... תאריך הצטרפות כתובת שותף פרטי שותף שם שותפות מספר שותפות 17/01/2005 המלך גיורג' 43 ירושלים ליפשירבע“מ מ.תאגיד : 520033846 בולווארד השקעות שותפות מוגבלת 55-021913-3 17/01/2005 הירקון 111 תל אביב שדרת עם בע“מ מ.תאגיד : 513569715 ...