גרינספנס - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6659 עמוד 7 מתאריך 15/09/2013

    ... גרינספנס בע״מ שפיר מערכות יצור בע״מ 9270 תוקפו של הפטור מוגבל ל-4 שנים מיום סיום ההתקשרות בין הצדדים. החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו. בהתאם לסעיף 15(א ...