דור שפייזמן - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6576 עמוד 35 מתאריך 15/04/2013

    ... שפייז ר רבקה 1/1 02020 דהאן פני 1/1 02 703 עופרי עמנואל 1/1 02300 קונץ לב 1/1 02301 לרנר אליזבטה 1/1 02300 ביבב רחל 1/1 02307 פרומן זאב 1/1 72808 סימן טוב רחל 1/1 72809 סנדלבוים מנדל ...