דיזנגוף קלאב - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6299 עמוד 36 מתאריך 26/09/2011

    ... 2011, לאחר שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה כהן, ת׳׳ז 058405317, משד' בן צבי 57, רמת גן, למפרק החברה. שלמה כהן, מפרק דיסק קלאב באר שבע בע״מ (ח״פ 51-366392-2) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ...