דרך החושים - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6886 עמוד 76 מתאריך 23/09/2014

  ... דרך אלנבי פ5/יפ1,חיפה 6פיצ5198 טל אביגיל 15/10/16 0:30ד n/nm 49632-07-14 02 516 המרכז 10/0,נשר 30506074 אל אלדר 09:30 13/12/16 09/00/14 01-14-ד0ד20 07211 שרת משה 9/15,עכו 34370578 כהן מוטי 09:00 13/13/16 ...

 2. גיליון 6871 עמוד 16 מתאריך 07/09/2014

  ... העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה פרדס חנה-כרכור, דרך הבנים 20 פרדס חנה-כרכור 27000 טלפון: 077-9779902 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית ...

 3. גיליון 6856 עמוד 126 מתאריך 14/08/2014

  ... 31276 דרך ששל/ם 48/15,נשר 01104122 זיו יפה 00:30 ^6/03/16 33/07/13 00026-22-10 31049 הנשר 6/1,חיפה 2034042 זילברנגל חיים גרש 01:10 ^6/03/16 33/07/13 04220-22-10 31625 החרמון 5/10,עכו 82181090 זריבי אמנון ...

 4. גיליון 6853 עמוד 12 מתאריך 07/08/2014

  ... שינוי ׳יעוד של חלק ממגרש למבני ציבור שמספרו 72 לדרך משולבת. עיקרי הוראות התכנית: -    מתן הוראות שמכוחן ניתן להוציא היתרי בנייה. -    מתן הנחיות לפיתוח המגרש ועיצוב ארכיטקטוני. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 11/10/2013 ובילקוט הפרסומים 6681, התשעד, עמוד 845, בתאריך 24/10/2013 ...

 5. גיליון 6849 עמוד 8 מתאריך 30/07/2014

  ... העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 125, קומה 13, תל אביב. התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. מרחב תכנון מקומי רמת גן הודעה בדבר אישור תכניות ...

 6. גיליון 6849 עמוד 9 מתאריך 30/07/2014

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חריש, מועצה אזורית מנשה, שכונות הצפונית והפרסה מצפון ומדרום לדרך H4 וממערב לדרך H80 - גוש 8704, ח”ח 4, 10-6, 15-13, 21. מטרת התכנית:    העברת שטחים ממגורים למסחר במגרשים, מגורים ומסחר: 1203, 1204, 1403, 1404, בלא הגדלת סך של שטחי הבנייה. עיקרי הוראות ...

 7. גיליון 6795 עמוד 48 מתאריך 30/04/2014

  ... דרך הארבעה 27/2,עכו 56939499 חובישי חוסאם 10:30 31/03/16 10/03/14 47278-01-14 33688 ביר אל-מכסור 0/0,ביר אל-מכסור 26315770 חוג׳יראת סעוד 10: 30 07/04/16 17/03/14 18395-03-14 34314 נחף 0/0,נחף 313813891 חוסין פאדי ...

 8. גיליון 6793 עמוד 49 מתאריך 29/04/2014

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 1.6.2014, בשעה 17.00, בחברת דוד בועז ייעוץ וייזום עסקי בע׳׳מ, דרך מנחם בגין 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג ...

 9. גיליון 6790 עמוד 30 מתאריך 24/04/2014

  ... מטרת התכנית: חלוקה בהסכמה, שינוי ׳יעוד, עדכון הוראות בינוי. עיקרי הוראות התכנית: א.    חלוקה בהסכמת הבעלים עפ,יי פרק ג' סימן ז' לחוק. ב.    הרחבת אזה"ת הקיים. ג.    שינוי ״עוד מחקלאי לתעשייה, דרכים מוצעות ושטח ציבורי פתוח. ד.    שינוי ״עוד קרקע משטח לתכנון עתידי לדרכים מוצעות ...

 10. גיליון 6778 עמוד 16 מתאריך 01/04/2014

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ׳ישוב: נשר רחוב הבונים ורחוב המסילה . תכנית זו חלה על שטח הנמצא באזור התעשיה של נשר מצפון לדרך בר יהודה. גושים וחלקות: גוש: 11219, מוסדר, חלקות במלואן: 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61. קואורדינטה 203743 :X קואורדינטה 742991 :Y מטרת התכנית ...