זיו - טל השקעות - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6840 עמוד 19 מתאריך 17/07/2014

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. אלכסנדר סוכמן, מפרק טל לזרוס השקעות בע״מ (ח״פ 51-466754-2) (בפירוק מרצון ...

 2. גיליון 6807 עמוד 44 מתאריך 22/05/2014

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. זיו פרי, עו״ד, מפרק בלוק המגדל בע״מ (ח״פ 51-162646-7) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ...

 3. גיליון 6807 עמוד 47 מתאריך 22/05/2014

  ... רפיד ליינס תחבורה ציבורית עתירת נוסעים בע״מ (ח״פ 51-432998-6) זיו אל אר השקעות בע״מ (ח׳׳פ 51-437328-1) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה ...

 4. גיליון 6777 עמוד 30 מתאריך 26/03/2014

  ... אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 13.7.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אלמוג יצחק, עו״ד, מפרק טל בורגר בע״מ )ח״פ 51-360953-7) (בפירוק מרצון ...

 5. גיליון 6754 עמוד 26 מתאריך 11/02/2014

  ... טל בן יעקב, מפרק שחר אלדר, חברת עורכי דין (ח״פ 51-456904-5) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 20.1.2014 ...

 6. גיליון 6671 עמוד 13 מתאריך 09/10/2013

  ... 24.11.2013, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' ברקוביץ' 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. טל מייק, עו״ד, מפרק ראפ אנד רול בע״מ (ח״פ 51-444921-4) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית ...

 7. גיליון 6642 עמוד 113 מתאריך 12/08/2013

  ... מנסלו השקעות בע״מ מתאגיד. : 514836238 ODENSE אודנזה 54-024556-0 08/05/2013 אודנזה ODENSE מ .תאגיד. : 540245560 ענב יזום - יורדי הסירה 54-024600-6 08/05/2013 השופר 9 פתח תקוה ענב יזום ונדלן בע״מ מ .תאגיד. : 514261072 ענב יזום - יורדי הסירה ...

 8. גיליון 6611 עמוד 62 מתאריך 20/06/2013

  ... זיו לוטן, עו״ד, מפרק פילגרים הוטלס אנד ריסורטס בע״מ (ח״פ 51-185266-7) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 2013 9 16, בשעה 00 12, בשדרות המגינים 64, חיפה, לשם הגשת ...

 9. גיליון 6581 עמוד 15 מתאריך 24/04/2013

  ... אביב פריצקי, עו׳׳ד, המבקש בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו פר״ק 13—25199-03 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג—1983, ובעניין פירוק חברת יתד השקעות (מ.ד.) בע״מ, ח׳׳פ si-372826-i. והמבקשים: ראיל ואינורה ירייב, ע״י ב׳׳כ עו׳׳ד טל נוי, מרח' לבונטין 8, תל אביב 65111. נמסרת בזה הודעה, כי ...

 10. גיליון 6563 עמוד 57 מתאריך 12/03/2013

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 20.2.2013, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד זיו אור, מרח' מנחם בגין 7, בית גיבור, קומה 26, רמת גן, טלי 03-5031005, פקס' 03-5031004, למפרק החברה ...