חוצות המפרץ - חברת ניהול - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6811 עמוד 41 מתאריך 02/06/2014

  ... בבית המשפט המחוזי בחיפה פר׳׳ק 24101-05-14 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת איוונט חוצות בע״מ, ח״פ 51-489346-0, והמבקשת: טרה סנטה - מסעדה בר בע״מ, ח׳׳פ 51-405071-5, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד בני פריטש, רישיון מס' 23124, קיבוץ יגור 3006500, טל' 04-9849201 ...

 2. גיליון 6629 עמוד 38 מתאריך 17/07/2013

  ... בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת הנסיכה חיפה - אירועים וכנסים (2006) בע״מ, ח״פ 51-378813-3, מחוצות המפרץ, חיפה 33000, והמבקש: בולוס מרשי, ת״ז 026435537, ע״י ב״כ עו״ד ד״ר בני אטלס, מדרך הים 133א, חיפה 3474838, טל' 04-8373349, פקס' 04-8371042. נמסרת בזה ...

 3. גיליון 6601 עמוד 46 מתאריך 29/05/2013

  ... המפרק, רח' קרית המדע 11, הר חוצבים, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. דב ויינשטיין, רו״ח, מפרק באולינג חוצות המפרץ בע׳׳מ (ח”פ 51-254856-1) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 4. גיליון 6583 עמוד 15 מתאריך 29/04/2013

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. כרמי רם, מפרק באולינג חוצות המפרץ בע״מ (ח״פ 51-254856-1) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ...

 5. גיליון 6078 עמוד 12 מתאריך 19/04/2010

  ... אני מודיע בזה בהתאם לסעיף 32לג(א)(1) לחוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ׳׳א-1991י (להלן - החוק), כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 24(א) לחוק החלטתי ביום כ׳׳ז בטבת התש׳׳ע (13 בינואר 2010), לפתוח בחקירה בעניין תלונת חברת די.סי. תעשיות נייר ופלסטיק בע׳׳מ, על יבוא בהיצף של כוסות נייר מסין העממית (להלן - התלונה ...

 6. גיליון 5475 עמוד 29 מתאריך 29/12/2005

  ... בא כוח החברה בבית המשפט המחוזי בחיפה תיק אזרחי 1021/05 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובענין פירוק חברת ברזיל חוצות המפרץ בע״מ, ח״פ 51-352997-4, והמבקשת: טוב טעם יבוא ושיווק בע״מ, ע״י ב״כ עו״ד צהל מורד, מרח׳ אילת 1, ת״ד 119, טבריה, טל׳ 04-6726555. נמסרת בזה ...