טל רביב - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6881 עמוד 5 מתאריך 17/09/2014

  ... יאיר רביבו יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לוד הודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965י, ובהתאם לתכנית מס' רש/210/א (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה ...

 2. גיליון 6879 עמוד 6 מתאריך 16/09/2014

  ... כ׳׳ח באב התשע׳׳ד (24 באוגוסט 2014) (חמ 3-4) יאיר רביבו יושב ראש הוועדה המקומית _    לתכנון ולבנייה לוד 1    ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307. 2    ע׳׳ר 1943, תוס' 1, עמ' 32. הודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965 1 ...

 3. גיליון 6856 עמוד 34 מתאריך 14/08/2014

  ... 5/24/0214 0 קסטל אורנה ז־י־ו שישנה 90498 1ם 1 21/20/0214 רביב טלי רייכנברג קוסקוב מרטה 1/193799 7/06/0214 1 ברדוש יול ברדוש פטר 1/193800 1'01^/^2/נת בילני בת שבע בזל ני ד וד 1/193802 0/0213 ו/16 גבףיאל סיגלית פאר יוסף ...

 4. גיליון 6856 עמוד 47 מתאריך 14/08/2014

  ... 1 /1 9904415 רביב רה ובן רוג׳ר 1/1 99033 איזנ ר סימה 1/193037 כלי ישר שמעון 1/193041 צוציק אסתר 1/193044 יוסף ניקו 1/193050 בלזנוב מריה 1/193052 גלזר משה 1/193058 חאנאנאשוילי זינה 1/193061 ...

 5. גיליון 6856 עמוד 79 מתאריך 14/08/2014

  ... סמ יהונתן 16/22,באר שבע 36458057 רביבו טלי הדיונים יתקיימו בביהמ״ש המחוזי באר שבע המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ׳׳ש להורות על הפטר החייב ,צבי קויש,עו״ד 7471 ילקוט הפרסומים 6856, י״ח באב התשע׳׳ד, 14.8.2014 ...

 6. גיליון 6844 עמוד 34 מתאריך 24/07/2014

  ... 07/04/0014 רביב חדוה בורן טובה 11111311 31/01/0014 יהודה דבורה מזרחי סטלה אדתר 1114141/ 07/03/0010 אוחנה יהודה אוחנה יוסף 1H 90 310 04/03/0010 רדככזי^ ב;רלז קכמוב רמי 1H 91 320 03/04/0014 אהן מלי נגר נפתלי 1/131914 ...

 7. גיליון 6844 עמוד 64 מתאריך 24/07/2014

  ... קנה 1/2009 01/1 אברהם חנה 14/03/2011 בן בסט מרדכי 1    00/13/201 עדי ליאת 02/2014/n רז חגית 08/04/2028 אהרון אלכס 11/01/2014 פורר מיכאל 7/03/200 0 סוטיל יצחק 19/04/2014 סוטיל יצחק ^^/^^ אינו פעמפ 13/02/2010 טל אילה 14/00/2014 זיילברנש^ר נשרמ ^00/201/^0 רביבו ישני 03/05/2014 יזמו דניאלה ...

 8. גיליון 6835 עמוד 28 מתאריך 14/07/2014

  ... דין, רח' מנחם בגין 7, קומה 24, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. רביב צפרוני, עו״ד, מפרק א.מ.י.גל שרותי הנהלת חשבונות בע׳׳מ (ח״פ 51-224947-5) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית ...

 9. גיליון 6825 עמוד 71 מתאריך 25/06/2014

  ... 04884 צ»טלי ן אהר ון 24/16 ,חיפה 09801184י אסמרה הוננאו 08:00 00/04/11 20/06/14 51061-01-15 05710 בעי: אצנלסון 66/0,חיפה 8786403 בזזינסקי יעקב 11:00 21/09/16 26/06/14 18181-06-14 04995 וזייילן 6 א^עאו 31401780 ...

 10. גיליון 6815 עמוד 36 מתאריך 09/06/2014

  ... 20519 בן גוריון 28,רמלה 36308211 טל יניב 39.89% בדין קדימה 20/06/10 1860-00-09 21934 סעדיה הגאון 39,הרצליה 54899851 יחזקאל רחל עו״ד חכים ברוך 1.00% 14/07/11 23353-03-10 24172 משגב עם 8,תל אביב - יפו ...