ישכון שלום - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6223 עמוד 80 מתאריך 10/04/2011

    ... ישכון 34, תל /אבי!: - יפו 14307461 גלעדי בצלאל 24/02/11 13815-03-10 24320 במב״ ם 35 , רעננה 30387309 הופמן מלי מלכה 24/02/11 18614-04-18 20428 הגבו רה היהודית 14, ראשון לציו3 11372329 הלר רונאל יעקב 10/02/11 ...

  2. גיליון 6104 עמוד 22 מתאריך 04/07/2010

    ... שד הר ציון 99,תל אביב - יפו 05099710 בן ששון שלום 09:30 01/12/10 28281-92-09 23499 הרותם 4,חולון 11222199 בנגל דרור שלמה 10: 00 20/00/00 07/02/00 20964-19-09 23820 ריינס 4/5,ופל אביב - יפו 09122105 בניסטי גבריאל ...