כבירן (1991) - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6145 עמוד 58 מתאריך 13/10/2010

    ... מי־רזנצלק יאנה 1/48899 מזולאי אליהו 0^49900 ארב אטנר 6,/40190 7 להנייק חנה :/40940 0 20/06/201 פלטי כהן שמחה 10/12/2009 שי אסתס 0 06/03/201 לביר שרה 0 0/07/201 2 אגא פריבה 23/10/1990 סלטי כהן שמחה 09/17/2009 טורם רבקה 96/09/1991 ללטמן משה ...

  2. גיליון 6045 עמוד 8 מתאריך 07/01/2010

    ... 1 / 20 005058 19/03/1991 פרדמן יירה בסטלנץ ישרקל שמעו 1/20560 05/00/1981 פרדמן עורה הסטילניץ טויבא 1/20560 צוואות 28/04/2089 קוקיאן האגוב קוקאימן טקוהי 1/00047 09/00/2002 מונדו רוי מונדו דיוה גאולה 1/20045 ...

  3. גיליון 6028 עמוד 15 מתאריך 03/12/2009

    ... 01/017/1991 ב־־ר סרפינה בוקר אלזה 1/12813 1/1992 27/1 ורדי רחל סליין שיים 1/18812 07/2909// 1 ורדי רחל קמיין לילי ליביה 1/128H 16/00/2000 בר שמואל חנה דיזיו עדיזה 1/1 2 8 2 2 08/09/2007 א ואט שרית לץ מנוי ילד ה ...