לילך ייצור ושיווק מוצרי חקלאות - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6393 עמוד 25 מתאריך 20/03/2012

  ... בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת טרמינל גת - יצור ושיווק מוצרי טקסטיל בע״מ, ח״פ 51-190164-7. והמבקשים: 1. אלכסנדרה גימלפרב, ת״ז 321765836. 2. לילך לוגסי, ת״ז 040357550. 3. ארז מיכאל אברהם, ת״ז 037247285. 4. פנינה בן לולו, ת״ז 067677195. 5. טל אדרי, ת״ז 039053186 ...

 2. גיליון 6350 עמוד 6 מתאריך 29/12/2011

  ... ט”ו בכסלו התשע׳׳ב (11 בדצמבר 2011) (חמ 3-71-ה1-1) אורית נוקד _    שרת החקלאות ופיתוח הכפר 1 ס”ח התשי”ח, עמ' 4; התשס”ו, עמ' 351. הודעה על מינוי חבר ויושב ראש המועצה לענף הלול לפי חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ”ד-1963 אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק המועצה לענף ...

 3. גיליון 5993 עמוד 40 מתאריך 31/08/2009

  ... המפרק, רח' דניאל פריש 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. יוסף דוד שחור, עו״ד, מפרק רם-טל יצור ושיווק מוצרי נייר בע״מ (ח״פ 51-406911-1) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 4. גיליון 5939 עמוד 52 מתאריך 06/04/2009

  ... 2)    שם האגודה: ענבי ייצוא עמק השמש אג׳׳ש ליצור ושיווק תוצרת חקלאית בע׳׳מ, מס' אגודה 57-003086-6, אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות השיתופיות אני ממנה למפרק את עו׳׳ד יוסף עזריאל, מרח' לאונרדו דה וינצי 19, תל-אביב-יפו 64733. (3)    שם האגודה: גולן מוצרי פלסטיק - אגודה שיתופית ...