ליסטרה רכב - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6801 עמוד 27 מתאריך 13/05/2014

    ... דוד ניר מימון רכב בע״מ (ח״פ 51-473189-2) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון) נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ״ל, שנועדה והתכנסה ...

  2. גיליון 6260 עמוד 13 מתאריך 05/07/2011

    ... ההיתר היצרן תיקון וחידוש של צמיגים פנימטיים: כלי רכב פרטיים וגרוריהם 44389 חמד מפעל לחידוש בע״מ טיח גבס לשימוש פנימי: תערובת מוכנה מראש להשמה ממוכנת 37401 כרמית מיסטר פיקס בע״מ מוספים לבטון ולדיס: מוספים לבטון 55905 לאריספלסט בע״מ ...

  3. גיליון 6241 עמוד 3 מתאריך 25/05/2011

    ... כרמית מיסטר פיקס בע״מ 62365 12.01.11 לוחיות זיהוי לכלי רכב יצרן חוץ לארץ: JOSHENG GROUP LIMITED כתובת: CHINA לאמין ניהול ואחזקות בע"מ 60205 12.01.11 מטפים מיטלטלים של קצף או מים המכילים גז סניקה: המטפה להבות ייצור ומיגון (1995) בע״מ 23319 ...