מאור מערכי צביעה באבקה - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6554 עמוד 9 מתאריך 27/02/2013

    ... חניות וסככות חניה ללא עריכת תאום עם יחידות השימור ומהנדס העיר. ו    כל שינוי בצורתו החיצונית של המבנה הקיים כגון שיפוץ, צביעה וחידוש, שיקום מבנה מסוכן, הנגשת מבנה לנכים, תיקון ליקויים ומתקנים, יבוצע בתיאום עם יחי השימור ומהנדס העיר. ז    לא יפורקו גדרות ושערים, לא יהרסו כתובות ...