מגן וספורט - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6884 עמוד 7 מתאריך 21/09/2014

 2. גיליון 6875 עמוד 16 מתאריך 10/09/2014

 3. גיליון 6873 עמוד 5 מתאריך 08/09/2014

  ... תחזוקה במועצה אזורית גולן - מוסדות חינוך -בתי ספר שעשועים וספורט בע"מ 72156 22.04.14 ציפוי מרקם על בסיס פולימרים סינטתיים תעשיות טיח הארץ בע״מ 67053 22.04.14 מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות תעשיות עסאף בסאם ובניו בע"מ 69212 ...

 4. גיליון 6873 עמוד 8 מתאריך 08/09/2014

  ... שעשועים וספורט בע״מ 72926 4ו.23.06 בלוקי בטון: בלוקי קיר ת.ס. לייצור בלוקים בע”מ 72305 4ו.23.06 מובלי פלסטיק למיתקני חשמל ותקשורת בבניינים: מובלים כפיפים תעשיות פלסט הרמה בע”מ ו5ו72 4ו.23.06 מובלי פלסטיק למיתקני חשמל ותקשורת בבניינים ...

 5. גיליון 6873 עמוד 9 מתאריך 08/09/2014

 6. גיליון 6873 עמוד 10 מתאריך 08/09/2014

  ... מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול תחזוקה במועצה אזורית חוף אשקלון - גנים ציבוריים 64546 שעשועים וספורט בע״מ מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה 47503 תדיראן גרופ בע״מ ט״ז בתמוז התשע׳׳ד (14 ביולי 2014) (חמ 3-290-ה0 דניאל גולדשטיין ...

 7. גיליון 6870 עמוד 19 מתאריך 04/09/2014

 8. גיליון 6863 עמוד 26 מתאריך 28/08/2014

 9. גיליון 6856 עמוד 79 מתאריך 14/08/2014

  ... 20197 אילת 1153/13,אילת 22362727 מגן ענת 13:00 09/02/16 01/07/14 1688-07-14 20072 התחיה 5/1,אשקלון 300865870 מזרחי שירן מזל 13:45 16/02/16 25/06/14 49679-06-14 19425 שד שפירא 25/6,אשקלון 314242009 פקר ויטלי ...

 10. גיליון 6855 עמוד 18 מתאריך 12/08/2014

  ... 2.    ״עוד אזורים מוגדרים לנופש וספורט, קביעת השימושים המותרים וקביעת זכויות בנייה מתאימות, כולל קביעת מגבלות ותנאים לבינוי באזורים שונים. 3.    התווית דרך גישה וחניונים, המתאימים למספר המבקרים הצפוי באתר בעונות השונות. ״עוד שטח לדרך נופית, וקביעת הוראות לשמירתה. 4.    קביעת הוראות לשמירה ...