מגן וספורט - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6711 עמוד 26 מתאריך 10/12/2013

  ... הגדרת תחום רדיוס מגן לשמירת מי הקדוח והבטחת פעילותו. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 13/01/2012 ובילקוט הפרסומים 6377, התשעב, עמוד 2586, בתאריך 15/02/2012. התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה נצרת עילית 17511, טלפון: 04-6508555 ...

 2. גיליון 6710 עמוד 12 מתאריך 09/12/2013

 3. גיליון 6709 עמוד 33 מתאריך 05/12/2013

 4. גיליון 6703 עמוד 20 מתאריך 25/11/2013

 5. גיליון 6698 עמוד 10 מתאריך 19/11/2013

  ... מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול תחזוקה באלעד - גני ילדים שעשועים וספורט בע״מ 70440 15 10 13 תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות למעטפות המשמשות כבית להתקני מגן ולציוד חשמלי דומה GEWISS S.P.A- ITALY ...

 6. גיליון 6698 עמוד 11 מתאריך 19/11/2013

  ... 62526 שעשועים וספורט בע״מ מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול תחזוקה ביבנה - מוסדות חינוך 63598 מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה 47503 תדיראן גרופ בע״מ ב' בכסלו התשע׳׳ד (5 בנובמבר 2013) (חמ 3-290-ה1) דניאל גולדשטיין ...

 7. גיליון 6698 עמוד 40 מתאריך 19/11/2013

 8. גיליון 6689 עמוד 17 מתאריך 07/11/2013

  ... מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים בת 764 יחידות דיור בשטח עיקרי ממוצע של 120 מ״ר ליח״ד, בבניינים בגובה של עד 24 קומות והקצאת קרקע לצרכי ציבור להקמת קריית חינוך וספורט ״שובית בגני תקווה. עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ״עוד של קרקע חקלאית למטרות הבאות: 1.    מגורים די ...

 9. גיליון 6689 עמוד 22 מתאריך 07/11/2013

 10. גיליון 6683 עמוד 23 מתאריך 31/10/2013