מגן וספורט - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6683 עמוד 35 מתאריך 31/10/2013

 2. גיליון 6681 עמוד 27 מתאריך 24/10/2013

 3. גיליון 6681 עמוד 34 מתאריך 24/10/2013

 4. גיליון 6679 עמוד 42 מתאריך 24/10/2013

 5. גיליון 6672 עמוד 3 מתאריך 14/10/2013

  ... 14 08 13 מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול תחזוקה במעלה אדומים - מוסדות חינוך שעשועים וספורט בע״מ 70443 14 08 13 הערה: פירוט הדגמים של המוצרים שלגביהם ניתנו ההיתרים נמצא במשרדי מכון התקנים . ד' בתשרי התשע׳׳ד (8 בספטמבר 2013) (חמ 3-290-ה1 ...

 6. גיליון 6672 עמוד 11 מתאריך 14/10/2013

 7. גיליון 6671 עמוד 28 מתאריך 09/10/2013

 8. גיליון 6659 עמוד 23 מתאריך 15/09/2013

 9. גיליון 6651 עמוד 3 מתאריך 26/08/2013

  ... תחזוקת גני ילדים בעיריית באר שבע שעשועים וספורט בע״מ 68261 19.05.13 מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול תחזוקה בעיריית חולון - גנים ציבוריים אד מתקני משחק בע״מ 66521 12.06.13 מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול ...

 10. גיליון 6649 עמוד 3 מתאריך 22/08/2013