מגן וספורט - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6593 עמוד 42 מתאריך 19/05/2013

 2. גיליון 6591 עמוד 27 מתאריך 13/05/2013

 3. גיליון 6585 עמוד 17 מתאריך 01/05/2013

 4. גיליון 6584 עמוד 62 מתאריך 30/04/2013

  ... ג.    חינוך, תרבות וספורט: תוספת שטחים למבני ציבור ,שיפור תפרושת הפעילות החינוכית והקהילתית במידת האפשר , הרחבת שטח ספורט. ד.    שטחים פתוחים ונוף: תוספת שטחים פתוחים ומתקני משחק ופיתוחם, יצירת מערכת שצ״פים ושבילים בכמות ובפרישה המתאימים לצרכי הישוב לשנת היעד. שמירה על חזות הכפר , התאמת הפיתוח ...

 5. גיליון 6582 עמוד 23 מתאריך 25/04/2013

 6. גיליון 6575 עמוד 35 מתאריך 14/04/2013

 7. גיליון 6572 עמוד 10 מתאריך 04/04/2013

 8. גיליון 6570 עמוד 21 מתאריך 21/03/2013

 9. גיליון 6568 עמוד 32 מתאריך 20/03/2013

 10. גיליון 6566 עמוד 33 מתאריך 20/03/2013