מגן וספורט - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6566 עמוד 35 מתאריך 20/03/2013

 2. גיליון 6563 עמוד 71 מתאריך 12/03/2013

 3. גיליון 6560 עמוד 22 מתאריך 07/03/2013

 4. גיליון 6560 עמוד 54 מתאריך 07/03/2013

 5. גיליון 6560 עמוד 55 מתאריך 07/03/2013

 6. גיליון 6559 עמוד 5 מתאריך 07/03/2013

 7. גיליון 6554 עמוד 33 מתאריך 27/02/2013

 8. גיליון 6546 עמוד 12 מתאריך 12/02/2013

  ... תחזוקה בעיריית מודיעין - מוסדות חינוך שעשועים וספורט בע״מ 68830 23.12.2012 הערה: פירוט הדגמים של המוצרים שלגביהם ניתנו ההיתרים נמצא במשרדי מכון התקנים. כ׳׳ח בטבת התשע׳׳ג (10 בינואר 2013) (חמ 3-290-ה1 ) דניאל גולדשטיין המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי ...

 9. גיליון 6544 עמוד 6 מתאריך 06/02/2013

 10. גיליון 6544 עמוד 38 מתאריך 06/02/2013