מגן וספורט - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6488 עמוד 12 מתאריך 24/10/2012

 2. גיליון 6488 עמוד 14 מתאריך 24/10/2012

 3. גיליון 6488 עמוד 15 מתאריך 24/10/2012

 4. גיליון 6488 עמוד 18 מתאריך 24/10/2012

 5. גיליון 6488 עמוד 19 מתאריך 24/10/2012

  ... חינוך וספורט ברמה גבוהה (ע״ר) 58-055592-8 בית אל ה' אדר תשע״ב (28/02/2012) תורה ניצני לב (ע״ר) 58-055593-6 תל אביב-יפו ו' אדר תשע״ב (29/02/2012) חינוך אהלך באמתך (ע״ר) 58-055594-4 רמת השרון ו' אדר תשע״ב (29/02/2012 ...

 6. גיליון 6488 עמוד 21 מתאריך 24/10/2012

 7. גיליון 6488 עמוד 23 מתאריך 24/10/2012

 8. גיליון 6488 עמוד 25 מתאריך 24/10/2012

 9. גיליון 6488 עמוד 27 מתאריך 24/10/2012

 10. גיליון 6488 עמוד 37 מתאריך 24/10/2012