מגן וספורט - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6469 עמוד 50 מתאריך 06/09/2012

 2. גיליון 6467 עמוד 15 מתאריך 04/09/2012

 3. גיליון 6467 עמוד 54 מתאריך 04/09/2012

 4. גיליון 6466 עמוד 12 מתאריך 29/08/2012

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.10.2012, בשעה 16.00, ברח' מגינים 56, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אלי רואש ...

 5. גיליון 6463 עמוד 29 מתאריך 22/08/2012

 6. גיליון 6463 עמוד 60 מתאריך 22/08/2012

 7. גיליון 6460 עמוד 21 מתאריך 16/08/2012

 8. גיליון 6459 עמוד 18 מתאריך 14/08/2012

 9. גיליון 6457 עמוד 19 מתאריך 08/08/2012

 10. גיליון 6446 עמוד 26 מתאריך 16/07/2012