מגן וספורט - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6442 עמוד 17 מתאריך 09/07/2012

 2. גיליון 6442 עמוד 20 מתאריך 09/07/2012

 3. גיליון 6442 עמוד 33 מתאריך 09/07/2012

 4. גיליון 6439 עמוד 34 מתאריך 28/06/2012

 5. גיליון 6435 עמוד 9 מתאריך 21/06/2012

 6. גיליון 6431 עמוד 10 מתאריך 14/06/2012

 7. גיליון 6431 עמוד 17 מתאריך 14/06/2012

 8. גיליון 6431 עמוד 24 מתאריך 14/06/2012

  ... חינוך, תרבות וספורט: תוספת שטחים למבני ציבור, שיפור תפרושת הפעילות החינוכית והקהילתית במידת האפשר, הרחבת שטח ספורט. ד. שטחים פתוחים ונוף: תוספת שטחים פתוחים ומיתקני משחק ופיתוחם, יצירת מערכת שצ׳׳פים ושבילים בכמות ובפרישה המתאימים לצורכי היישוב לשנת היעד, שימור על חזות הכפר, התאמת הפיתוח לטופוגרפיה ...

 9. גיליון 6430 עמוד 8 מתאריך 11/06/2012

  ... מגורים: הקצאת שטחים למגורים שיספקו את צורכי היישוב עד לשנת 2020 בעבור כ-20,000 תושבים. ב. דרכים: יצירת מערכת דרכים ברורה והתוויית כביש טבעת למען שיפור וחיזוק הקשר בין חלקי היישוב. ג. חינוך, תרבות וספורט: תוספת שטחים למבני ציבור, שיפור תפרושת הפעילות החינוכית והקהילתית במידת האפשר, הרחבת שטח ספורט. ד ...

 10. גיליון 6429 עמוד 40 מתאריך 10/06/2012