מגן וספורט - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6426 עמוד 20 מתאריך 05/06/2012

 2. גיליון 6425 עמוד 5 מתאריך 04/06/2012

  ... מחיר מפורטות שצורפו לבקשה. (ג)    הסכום שהוקצב ע״י הועדה: (א)    ארנון - עמותה לחינוך, אמנות תרבות וספורט (ב)    השתתפות בפיתוח מערך ההתנדבות בישובי שער הנגב ועוטף עזה, ע'יי סיוע במימון שכר מנהלת הפרויקט. (ג)    הסכום שהוקצב ע״י הועדה: 30,000 68,000 117,000 70,000 ...

 3. גיליון 6424 עמוד 13 מתאריך 04/06/2012

 4. גיליון 6423 עמוד 45 מתאריך 30/05/2012

 5. גיליון 6421 עמוד 20 מתאריך 24/05/2012

 6. גיליון 6418 עמוד 113 מתאריך 20/05/2012

  ... שד׳ המגינים 48 ,חיפה 512073362 כהן - חננאל הובלה בקרור 10:30 09/08/12 10:00 09/08/12 17/04/12 48229-01- 12 5622 סלמה 166 ,תל אביב - יפו 514016310 קליניק טבע בע״מ 11:30 05/08/12 11:00 05/08/12 01/04/12 ...

 7. גיליון 6416 עמוד 22 מתאריך 16/05/2012

 8. גיליון 6413 עמוד 25 מתאריך 10/05/2012

 9. גיליון 6413 עמוד 35 מתאריך 10/05/2012

  ... 1)    ”תכנית מפורטת מקומית מס' חש/מק/2/3/2”, שינוי לתכניות מקומיות משמ/47, חש/3/2. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב בני ציון - גוש 8042, ח”ח 78; גוש 7696, ח”ח 1; שטח התכנית: 37,700 מ”ר. עיקרי הוראות התכנית: קביעת הוראות לחלוקת מגרש, נופש וספורט, בלא שינוי בהוראות ובזכויות הבנייה ...

 10. גיליון 6413 עמוד 64 מתאריך 10/05/2012