מגן וספורט - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6389 עמוד 63 מתאריך 12/03/2012

 2. גיליון 6383 עמוד 15 מתאריך 22/02/2012

 3. גיליון 6383 עמוד 48 מתאריך 22/02/2012

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 5.2.2012, לאחר שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב אביקזר, ת׳׳ז 62659255, ממושב מגן שאול ...

 4. גיליון 6379 עמוד 27 מתאריך 16/02/2012

 5. גיליון 6377 עמוד 22 מתאריך 15/02/2012

 6. גיליון 6377 עמוד 24 מתאריך 15/02/2012

  ... מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים בת 764 יחידות דיור בשטח עיקרי ממוצע של 120 מ׳׳ר ליח׳׳ד, בבניינים בגובה של עד 24 קומות והקצאת קרקע לצורכי ציבור להקמת קרית חינוך וספורט ישובית בגני תקווה. עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד של קרקע חקלאית למטרות האלה: 1. מגורים ד'. 2. מבנים ...

 7. גיליון 6377 עמוד 32 מתאריך 15/02/2012

 8. גיליון 6377 עמוד 33 מתאריך 15/02/2012

 9. גיליון 6374 עמוד 18 מתאריך 09/02/2012

 10. גיליון 6374 עמוד 25 מתאריך 09/02/2012