מגן וספורט - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6808 עמוד 23 מתאריך 25/05/2014

  ... 5)    מבחנים לתמיכה בתחום מורשת כוחות המגן והמחתרות שפעלו בתקופה שקדמה להקמת המדינה5; (6)    מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הפנים באתרי הנצחה6; (7)    מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש הממשלה למוסדות ציבור המנציחים את זכרם ופועלם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה7; (8 ...

 2. גיליון 6807 עמוד 18 מתאריך 22/05/2014

 3. גיליון 6807 עמוד 50 מתאריך 22/05/2014

 4. גיליון 6804 עמוד 35 מתאריך 19/05/2014

 5. גיליון 6803 עמוד 14 מתאריך 14/05/2014

 6. גיליון 6801 עמוד 15 מתאריך 13/05/2014

 7. גיליון 6801 עמוד 26 מתאריך 13/05/2014

 8. גיליון 6794 עמוד 23 מתאריך 30/04/2014

 9. גיליון 6793 עמוד 44 מתאריך 29/04/2014

 10. גיליון 6790 עמוד 50 מתאריך 24/04/2014