מגן וספורט - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6732 עמוד 13 מתאריך 09/01/2014

 2. גיליון 6732 עמוד 14 מתאריך 09/01/2014

 3. גיליון 6732 עמוד 15 מתאריך 09/01/2014

 4. גיליון 6732 עמוד 16 מתאריך 09/01/2014

 5. גיליון 6732 עמוד 17 מתאריך 09/01/2014

 6. גיליון 6732 עמוד 20 מתאריך 09/01/2014

 7. גיליון 6732 עמוד 21 מתאריך 09/01/2014

 8. גיליון 6732 עמוד 22 מתאריך 09/01/2014

  ... רווחה מגיני הארץ - למען הזולת (ע׳׳ר) 58-056378-1 תלמי אליהו י״ט שבט תשע״ג (30/01/2013) רווחה גרעין בודד (ע׳׳ר) 58-056379-9 ירושלים ד׳ כסלו תשע״ג (18/11/2012) פעילות חברתית ציוני דרך - צעירים לחזיוק החברה הישראלית (ע׳׳ר) 58-056380-7 ...

 9. גיליון 6732 עמוד 23 מתאריך 09/01/2014

 10. גיליון 6732 עמוד 24 מתאריך 09/01/2014