מעבדת הטלוויזיה - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6539 עמוד 9 מתאריך 29/01/2013

  2. גיליון 6135 עמוד 1 מתאריך 16/09/2010

  3. גיליון 5869 עמוד 8 מתאריך 24/11/2008