מעיין טורס - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6384 עמוד 2 מתאריך 27/02/2012

  ... לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל״א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-11971, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופטים: אוסילה אבו-אסעד נעמן אדריס הילה גורביץ שיינפלד שירי היימן יוסף טורס עמית רוזינס אליה נוס ג'מילה ג'בארין שושנה ליבוביץ ...

 2. גיליון 6348 עמוד 3 מתאריך 27/12/2011

  ... עורכת הדין מעיין בן-ארי - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז תל אביב; עורך הדין קובי שקד - נבחר לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז תל אביב; הרשם עידו כפכפי - נבחר לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז הדרום; עורך הדין יובל ליבדרו - נבחר לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז הדרום ...

 3. גיליון 6311 עמוד 3 מתאריך 25/10/2011

  ... לבתי משפט השלום (נוער) מחוז הדרום (1-0) עו״ד מעין בן-ארי פנינה בן יוסף ליאור ברינגר טל לחיאני שהם שמעון לייבו לבתי משפט השלום מחוז ירושלים )3-1( עו"ד עמית אוריה עו"ד אהד גורדון עו"ד דוד גדעוני עו"ד חייא גרינבוים עו"ד שושנה ליבוביץ עו"ד ירון מ ינטקביץ עו"ד אלעזר נחלון עו"ד אורנה סנדלר-איתן עו"ד ...

 4. גיליון 5976 עמוד 58 מתאריך 14/07/2009

  ... פאדי מאהלי 040752461 1223 29322 המעיין כפר כנא ליד קופ׳׳ח מאוחדת, כפר כנא הצפון לחלפנות כפר כנא, כפר כנא פאדיה עודה 028295616 1224 15376 סחנין ראשי ת.ד. 1339, סח נין המרות אבו ריא ראשי, סח נין פאטמה אבו ריא 059424960 ...