נאות המפרץ - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6845 עמוד 3 מתאריך 24/07/2014

  ... אילה אברהמי גובר מועצה תעשייתית נאות חובב נעמי טל משה מועצה תעשייתית נאות חובב יסמין גידעונין נתניה מיכאל בראל נתניה ליודמילה מילגרום הוד השרון, מועצה אזורית חוף השרון, כוכב יאיר, כפר סבא, מועצה אזורית דרום השרון, צור יגאל, רעננה ...

 2. גיליון 6831 עמוד 79 מתאריך 07/07/2014

 3. גיליון 6233 עמוד 16 מתאריך 08/05/2011

 4. גיליון 6173 עמוד 36 מתאריך 17/12/2010

 5. גיליון 6173 עמוד 53 מתאריך 17/12/2010

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע. שטח התכנית נמצא בשכונת נאות לון, רח' שומרון 66. קואורדינאטה 177.645 X, קואורדינאטה 572.720 Y. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 38401 מוסדר, חלקה במלואה: 40, חלקי חלקה: 58. מטרת התכנית: הגדלת שטח בניה למגרש מגורים מס ...

 6. גיליון 6104 עמוד 74 מתאריך 04/07/2010

 7. גיליון 6061 עמוד 38 מתאריך 08/02/2010

 8. גיליון 5776 עמוד 5 מתאריך 14/02/2008

  ... הציבור. מטרות התכנית: (א) להבטיח תנאים תכנוניים ותנאים סביבתיים נאותים לפיתוחו של דרום מפרץ חיפה לשימושים לאומיים ומטרופוליניים ובהם: (1)    מרכז מטרפוליני הכולל תעסוקה, מסחר ושירותים. (2)    תשתיות ברמה הארצית: תשתית לשימושים נמליים לקיומו ולפיתוחו של נמל חיפה ...

 9. גיליון 5744 עמוד 29 מתאריך 27/11/2007

 10. גיליון 5737 עמוד 6 מתאריך 12/11/2007