נווה בראשית - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6857 עמוד 5 מתאריך 14/08/2014

  ... מוסד הציבור יגיש מראש תכנית חינוכית לאישור המשרד; התכנית החינוכית, תכלול לוח זמנים שבועי ולוח זמנים שנתי, ותתמקד בכל המטרות החינוכיות האמורות בפסקאות (1) עד (5) להלן, וכן אפשר שתכלול את המטרה האמורה בפסקה (6) להלן: (1)    מנהיגות והעצמה אישית - המוסד יבנה סרגל פיתוח אישי לכל משתתף, לרבות שיחות ...

 2. גיליון 6848 עמוד 22 מתאריך 29/07/2014

  ... גוש: 22964 חלקות במלואן: 6, 11 - 12, 14. גוש: 22964 חלקי חלקות: 3 - 5, 7 - 10, 13. גוש: 22966 חלקי חלקות: 12. מטרת התכנית: חלוקת אזור המגורים הוותיק של קבוץ נווה איתן בשטח המחנה למגרשים להבטחת התפתחות הקיבוץ לטווח ארוך. הקמת אזור תיירות. הסדרת דרכים שיתאימו לצרכי הקבוץ המשתנים ...

 3. גיליון 6694 עמוד 35 מתאריך 14/11/2013

  ... 3,441 יוסי נשרי עם איציק ציזר לב 1 988 מרצ בראשית ירון יעקבי מרצ 1 1,022 תקווה חדשה למועצת העיר בראשות שי דבורה ני 1 1,345 יש עתיד בקריית אונו בראשות עו״ד גיל מיכלס פה 1 895 המקומיים בראשות ליאת ארבל ...

 4. גיליון 6690 עמוד 28 מתאריך 11/11/2013

  ... שם התכנית: שכונת נווה נוף ירוחם נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 26/ 03/ 125 איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס    מספר התכנית שינוי ...

 5. גיליון 6689 עמוד 56 מתאריך 07/11/2013

  ... י"ח בחשוון התשע"ד (22 באוקטובר 2013) מירון הכהן רשם האגודות השיתופיות הודעה על שינוי שם אגודה השם הקודם: פסגות גליל גולן - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ. השם החדש: בראשית - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ. מס' האגודה: 57-004664-9. כ' בחשוון התשע"ד (24 באוקטובר 2013) מירון הכהן ...

 6. גיליון 6679 עמוד 11 מתאריך 24/10/2013

  ... השטחים הכלולים בשינוי התכנית: תל אביב, שכי נווה שרת, רח' בית אל 21-13 - גוש 7321 מוסדר, חלק מהגוש; מגרשים 2013, 2018 בשלמותם, ח”ח - לא רשום. מטרת התכנית: א) ביצוע איחוד וחלוקה שלא בהסכמת בעלים בחלקות מס' 67, 68 במתחם בית אל, בלא שינוי בייעודי הקרקע מתכנית מאושרת מס' תא/3463; ב) כל הוראות הבנייה ...

 7. גיליון 6664 עמוד 3 מתאריך 17/09/2013

  ... חיים דיסקין - קרית אתא משה הדאיה - אילת יוסף הכט - אילת חיים חדד - לוד נתן אורטנר - לוד שלמה בן חמו - קרית גת ארבעה עשר רבני עיר מן המועצות המקומיות הגדולות: דוד ש' צדקה - פרדס חנה ציון צובירי - גדרה 287 ילקוט הפרסומים 6664, י״ג בתשרי התשע״ד, 17.9.2013 1 ס״ח התש״ם, עמ' 90 ...

 8. גיליון 6640 עמוד 50 מתאריך 06/08/2013

  ... שם התכנית: שכונת נווה נוף- ירוחם נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירוחם מופקדת תכנית מפורטת מס': 26/ 03/ 125 איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה היתרי בנייה והרשאות ...

 9. גיליון 6631 עמוד 4 מתאריך 21/07/2013

  ... 1( ברשימת רבני עיר מן הערים הגדולות, במקום -ישראל מאיר לאו - תל אביב דוד לאו - מודיעין-מכבים-רעות יהודה דרעי - באר שבע אברהם יוסף - חולון יבוא: נתן אורטנר - לוד שלמה בן חמו - קרית גת משה הבלין - קרית גת יעקב אדלשטיין - רמת השרון; )2( ברשימת רבני עיר מן המועצות המקומיות הגדולות, במקום ...

 10. גיליון 6625 עמוד 43 מתאריך 09/07/2013

  ... נתן המשורר 9/0,נתניה י8י30146 מוקה משה 22/12/13 0י :08 1 9/06/13 !51000-09-11 27843 הרואה 120,רמת גן 23716053 נקר דות 26/11/13 0י :10 20/05/13 10604-05-13 37925 אהרונוביץ 36/0,נתניה 39287438 סופר יודי אסי ...