נווה בראשית - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6467 עמוד 17 מתאריך 04/09/2012

  ... מיקום/כתובת: תל אביב - יפו, שכונת נוה צדק, דגניה 3 מטרת התכנית: בשל גיאומטרית המגרש, שינוי הוראות הבינוי בחלקת המגורים ברחי דגניה 3, שכונת נווה צדק, להקמת מבנה מגורים בן 4 יח"ד לכל היותר, בגובה עד 3 קומות וקומת גג, מבלי לשנות היקף זכויות הבנייה לפי תכנית ראשית. עיקרי הוראות התכנית ...

 2. גיליון 6460 עמוד 18 מתאריך 16/08/2012

  ... ניתוק זמני לתנועת כלי רכב בין שכונת תל-ברוך צפון בתחום תל אביב לשכונת נווה גן בתחום רמת השרון. עיקרי הוראות התכנית: -    שינוי ״עוד הקרקע בקצה הרחובות "מרדכי מאייר" ו״סטפאן צוויג" מדרך קיימת לדרך משולבת. -    קביעת הוראות לפיתוח השטח באופן המאפשר מעבר הולכי רגל אופניים ותנועת רכב חרום בלבד ...

 3. גיליון 6412 עמוד 19 מתאריך 09/05/2012

  ... מאא/100, מאא/במ/90/3, מאא/מק/1074, תמא/2/4. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אור יהודה, שכ' נווה רבין, שד' רבין 1, רח' צפריר 5, 7, 9, 11 - גוש 7408, חלקות 46-43 במלואן. מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית עיצובית לאפשרות סגירת מרפסות בבניינים קיימים באופן אחיד ומסודר, בלי לשנות את סך השטחים המותרים ...

 4. גיליון 6394 עמוד 11 מתאריך 20/03/2012

  ... הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 6217, התשע׳׳א, עמ' 3301. (3) ”תכנית מס' תא/מק/ תא/מק/3940”, רח' יבניאל 19, שינוי לתכנית 2277. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל-אביב-יפו, שכ' נווה צדק, רח' יבנאל 19, פינת רח' החרמון 47-45 - גוש 7420 מוסדר, חלק מהגוש, חלקות 87, 88 בשלמותן ...

 5. גיליון 6361 עמוד 9 מתאריך 16/01/2012

  ... מטרת התכנית: איחוד חלקות, שיפור וחיזוק המגורים בשכונת נווה שאנן, תוך יצירת תנאי מגורים נאותים לאוכלוסייה צעירה בשכונה המאופינת כמגורי מעבר, מבוקשת הגדלת הצפיפות על ידי תוספת של 4 יח”ד ל-9 יח”ד מותרות, סך הכל 13 יח”ד, קביעת הוראות בינוי לשם שיפור תכנון ומיצוי זכויות בנייה קיימות. עיקרי הוראות התכנית ...

 6. גיליון 6349 עמוד 14 מתאריך 28/12/2011

  ... 1) ”תכנית מיתאר מקומית מס' חפ/מק/1301/ז”, מתחם מגורים ברח' נווה גנים, גוש 10925, חלקות 207, 208, שינוי לתכניות חפ/1301א, חפ/229/י, כפיפות לתכניות חפ/229י/1, חפ/מק/229י/2, חפ/מק/400יב/4, חפ/מק/ 1400ג.ב., חפ/מק/1400פמ, חפ/מק/1400תט, חפ/1400יב, חפ/מק/1400/יב/1. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה ...

 7. גיליון 6344 עמוד 59 מתאריך 15/12/2011

  ... אולפנת נווה חנה 8 קרית מוצקין 580070647 אולפנת סגולה 9 ארצי 580022150 אולפנת צביה 10 פתח תקוה 580095669 אולפנת רעות 11 אשדוד 580308773 אור מרגלית (משפחתוני חיים משה מרגלית) 12 בית נקופה ...

 8. גיליון 6341 עמוד 3 מתאריך 14/12/2011

  ... אני ממנה את עימאד אל-סאנע, ת׳׳ז 032968596, יושב ראש הדירקטוריון של חברת נווה מדבר בע׳׳מ, לממונה על הגבייה ולפקיד גבייה, לעניין גבייתם, לפי סעיף 39 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס״א-22001 (להלן - החוק), של תשלומים המגיעים לחברה האמורה בעבור השירותים שהיא מספקת או הוצאות שהוציאה לפי סעיף 53 לחוק, עד ...

 9. גיליון 6292 עמוד 20 מתאריך 12/09/2011

  ... נווה צדק, רח' יבנאל 19, פינת רח' החרמון 47-45 - גוש 7420 מוסדר, חלק מהגוש, חלקות 87, 88 בשלמותן. מטרת התכנית: איחוד חלקות 87, 88 בגוש 7420 למגרש בנייה אחד, בהסכמת הבעלים, להקמת מבנה מגורים בן 2 יח׳׳ד לכל היותר, בגובה של עד 2 קומות ועליית גג בלי לשנות את היקף זכויות הבנייה לפי תכנית 2277, התכנית ...

 10. גיליון 6292 עמוד 21 מתאריך 12/09/2011

  ... נווה צדק, רח' שלוש 30, רח' יחיאלי 8 - גוש 6928 מוסדר, חלק מהגוש, חלקות 19, 20 בשלמותן. מטרת התכנית: א) תכנון מחדש של מתחם הבנייה הכולל שילוב של בנייה חדשה עם מבנה קיים לשיפוץ בהתאם לאופי האזור, בלי לשנות את היקף נפחי הבנייה לפי תכנית ראשית; ב) שינוי הוראות הבינוי לפי תכנית ראשית על ידי תוספת ...