נווה בראשית - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5884 עמוד 48 מתאריך 17/12/2008

  ... ז. שנוות האבשינז niruo הברי מועצה מכל רשימה ורשימה: יהדות התורה תממודח־ו! אגודה ישראל Sat התודה □ו־טיבזח נ 2. הינדרוס יצזמן ז«נ 3. לזון יונח) דב 1. arm מאיר 5- הלפיין יעקב 6. טלק ®דמה 4. פני אברהס ארית 8, רוזבסשין שלמה ד. קלרםן שמעון ישראל ...

 2. גיליון 5854 עמוד 3 מתאריך 02/10/2008

  ... 46 הרב שמחה הכהן קוק 43 הרב אליעזר שמחה וויס 35 הרב נתן לנדמן 14 הרב יוסף הראל 13 הרב בן ציון נשר לפיכך - הרבנים הספרדים הנבחרים הם: הרב שמעון אליטוב הרב אברהם יוסף הרב רצון ערוסי הרב שמואל אליהו הרב יצחק פרץ ...

 3. גיליון 5850 עמוד 7 מתאריך 17/09/2008

  ... נתן אורטנר - לוד משה הדאיה - אילת יוסף הכט - אילת שלמה בן חמו - קרית גת משה הבלין - קרית גת אליהו מלכה - כרמיאל”; 2.    ברשימת ארבעה עשר רבני עיר מן המועצות המקומיות הגדולות, במקום ”דוד סתיו - שוהם” יבוא ”אברהם כהן - אזור”; 3.    ברשימת שני רבנים אזוריים מהמועצות האזוריות הגדולות, במקום ...

 4. גיליון 5847 עמוד 6 מתאריך 09/09/2008

  ... בהתאם לתקנה 13(ג) לתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ׳׳ב-1982י, מתפרסמת בזה רשימת ההיתרים לסמן מצרכים בתו-תקן, שנתן מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים, התשי”ג-21953: המצרך שלגביו ניתן ההיתר שם בעל ההיתר מספר ההיתר תאריך מתן ההיתר ...

 5. גיליון 5843 עמוד 23 מתאריך 26/08/2008

  ... נווה צדק, רח' שלוש 27 - גוש 6929, חלקה 78 בשלמותה. מטרת התכנית: א) שינוי בקווי בניין הקבועים בתכנית הראשית; ב) שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר עיצוב אדריכלי; ג) הגדלת מספר יחידות הדיור המותרות ללא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות. ד) שינוי לתכנית הראשית. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט ...

 6. גיליון 5824 עמוד 33 מתאריך 26/06/2008

  ... היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע. רובע נווה זאב, פינת שד' יוהנה ז״בוטינסקי- נפתלי הרץ אימבר; גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות: גוש: 38191, חלקה במלואה: 6, חלקי חלקה: 28. גוש: 38146, חלקי חלקות: 20, 21 ...

 7. גיליון 5815 עמוד 6 מתאריך 05/06/2008

  ... אזור 3 - נווה צדק, תל אביב 20 7446 אזור 4 - דרך בגין רח׳ הרכבת, 48 6941 תל אביב 238 ,237 6205 אזור 5 - ז׳בוטינסקי - תחנת ביאליק, רמת גן, בני ברק 153 ,152 6196 אזור 6 - ז׳בוטינסקי - בן גוריון, בני ברק 311 6196 ...

 8. גיליון 5796 עמוד 28 מתאריך 15/04/2008

  ... 07/09/2001 בראשית מאיזה במומו בדמיה 1/104524 29/01/2008 ברנהולץ זליג ער! ברנה ו לץ יהודית 1/104525 25/01/2008 זיבון יצתק דיבוןאוה 1/104528 17/12/2006 שפירא רונית שפירא יהודה 1/104529 03/01/2008 אלתר דורון מתחי אלתר רחל ...

 9. גיליון 5791 עמוד 15 מתאריך 06/04/2008

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, שכ' נווה נאמן, רח' החרש 6 - גוש 6574, חלקה 277. מטרת התכנית: א) שינוי גאומטרי של שטח פרטי פתוח עם זיקת הנאה לציבור, ללא שינוי בשטחו; ב) תוספת קומה אחת מעבר ל-14 קומות בתכנית המאושרת, כך שחתך המגדל 2629 ילקוט הפרסומים 5791, א' בניסן התשס׳׳ח, 6.4.2008 ...

 10. גיליון 5785 עמוד 78 מתאריך 13/03/2008

  ... בית כנסת נווה הדרים - רמלה (ע׳׳ר) 58-048561-3 טמרה כ״ז חשון תשס״ח (08/11/2007) חינוך בית בראשית לעולם חדש (ע׳׳ר) HOUSE OF GENESIS FOR A (NEW WORLD (R.A 58-048565-4 אלעד כ׳׳ה כסלו תשס״ח (05/12/2007) ישיבה-כולל שער האמת- אלעד (ע׳׳ר ...