סטודיו ווי - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6877 עמוד 19 מתאריך 14/09/2014

  ... אצל המפרקת, רח' אוארבך 5, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. מיטל זהר-ללוז, עו״ד, מפרקת מוזה תקשורת שיווקית וסטודיו בע׳׳מ (ח״פ 51-318039-8) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית ...

 2. גיליון 6758 עמוד 50 מתאריך 18/02/2014

  ... ווי מעצבים 2009 בע״מ 13:00 18/06/14 12:30 18/06/14 17/12/13 1258-08- 13 53060 18 ,תל אביב - יפו 513349019 ״ד־דו״ - שווק וייצור מוצרי 13:00 16/06/14 12:30 16/06/14 16/12/13 11 -08־4902 53539 29 ,אזור 513103739 ...

 3. גיליון 6733 עמוד 26 מתאריך 09/01/2014

  ... סטודיו הס אדריכלות ועיצוב 54-025053-7 01/01/2013 07/07/2013 נופי אלתרמן ק.ש. 54-025074-3 01/07/2013 08/07/2013 שלם, רדיע ושות' משרד עורכי דין 54-025077-6 01/07/2013 08/07/2013 MARQERA FOOD TECH מרקרה פוד טק 54-025084-2 ...

 4. גיליון 6561 עמוד 142 מתאריך 07/03/2013

  ... אותן סטודיו בכלות (2007) 00:30 05/04/13 00:00 05/03/13 03/20/10 7155-10- 12 5747 ת.ד 1166 ,בית ג׳נ 513112022 ה׳ססקס סע״מ 10:30 00/05/13 10:00 06/05/13 03/20/10 0347-10- 12 0י57 י ,ביוו״9 מרחב 513500270 ^1.פ ...

 5. גיליון 6429 עמוד 5 מתאריך 10/06/2012

  ... עט( סטודיו למשחק, החברה לפיתוח תיאטרון אמנות מוסיקה ומחול, רחוב קוגל 11, חולון; )פ( בית ספר בלט פאנוב, מרכז אמנויות ”מונארט”, רחוב הגדוד העברי 16, אשדוד. 3. מוסדות על-תיכוניים שהם בתי ספר לשפות המכינים לקראת לימודים במוסדות להשכלה גבוהה (רק לעניין לימודי השפה ברמה על-תיכונית) )א( GMAX ...

 6. גיליון 5847 עמוד 8 מתאריך 09/09/2008

  ... 40ו27 חרסה סטודיו יצרני כלים סניטריים בע״מ - ליפסקי ציוד אלקטרוני המופעל מרשת החשמל והמיועד לשימוש ביתי ולשימוש כללי דומה: דרישות בטיחות 39408 טרנסנגבה בע״מ (רמת גן, אור יהודה) אריחי רצפה מטראצו 709ו4 מרצפות קדימה בע״מ מנורות חשמל פלואורסצנטיות ...

 7. גיליון 5655 עמוד 16 מתאריך 26/04/2007

  ... 2508 המחיר 5.84 שקלים חדשים כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. אליהו כרמלי, מפרק אול דה ווי בע״מ (ח״פ 51-381359-2 ...