ע.א למתן שירותים משפטיים - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6405 עמוד 3 מתאריך 25/04/2012

    ... ד.    גבייה פסיבית גבייה פסיבית מתרחשת כאשר הרשות אינה פועלת לגביית חובות האזרח, אלא ממתינה עד אשר האזרח יהיה זכאי לתגמול ממנה, או יצטרך ממנה אישור או פעולה כלשהי, שאז היא דורשת מן החייב לשלם את חובו כתנאי למתן האישור או ביצוע פעולה. ההיבטים השונים של הגבייה הפסיבית יפורטו בהמשך. 2 ...

  2. גיליון 6382 עמוד 6 מתאריך 19/02/2012

  3. גיליון 6140 עמוד 27 מתאריך 07/10/2010

    ... מטרת התכנית: ביטול הדרישה להכנת תכנית עיצוב ארכיטקטוני כפי שנקבעו בהוראות התכניות הראשיות החלות במקום וקביעת הנחיות כלליות להוצאת היתרי בניה, כל זאת למתן אפשרות לחזק, לחדש ולשדרג בנייני מגורים קיימים ומבני ציבור בשכונת רמת אביב ג' וביטול הצורך באישור הוועדה המחוזית לתכנית עיצוב אדריכלי ראשונה ...

  4. גיליון 5924 עמוד 31 מתאריך 03/03/2009